Reesink

Stamreeks Reesink

https://schansen.nl/genealogy/getperson.php?personID=I33168&tree=Ram
verwantschap Stan Reesink met Gerrit Resinck

De Genealogie van de familie Reesink uit Duiven maakt onderdeel uit van de genealogie van de familie Ramaker uit Duiven en is te bereiken op: https://schansen.nl/genealogy/index.php Er is een gast inlog met wachtwoord gast. De website wordt onderhouden door Freek Ramaker, de opa van Stan Reesink.

Herman Resinck 1620

Gezin van Herman Resinck geb ca 1620

De boerderij Reesink in Hengelo (Gld) is voor de familie Reesink van bijzondere betekenis. De eerste generaties van de familie hebben er gewoond én de familienaam is aan deze boerderij ontleend. De boerderij Reesink wordt voor het eerst vermeld in een lijst van bezittingen uit 1313 van Herbert van Putten, een edelman uit Elburg op de Veluwe. De boerderij bestond toen al, mogelijk is zij rond 1200 gesticht, zoals andere ontginningen in die streek. De boerderij Reesink is tot na 1800 in het bezit van het huis Putten gebleven.

lijst bezittingen uit 1313 van Herbert van Putten
Een perkament met de bladzijde waarop de boerderij is vermeld; de desbetreffende regel staat hierboven (latijn) het betekent: Idem Werner Reghesingh (heeft in leen gekregen) het goed Reghesingh gelegen in Hengelo op het Gooi in het rechtsgebied van Zutphen.

Tussen 1600 en 1660 waren Henrik, Gerrit en Harmen Reesink pachter van de boerderij.

Harmen Reesink heeft in 1647 het goed Reesink laten opmeten. De aanleiding hiertoe was een nieuwe grondbelasting, de verponding. Die belasting kwam voor rekening van de pachter.

1e bladzijde verponding 1647

Anno 1647 den 10e septembris ten versoecke van Herman op Reesinck hebb ick onderschrevene gesworen lantmeter gemeten die parcelen bouw ende weijlanden gehorende onder ‘t goet Reesinck gelegen in den Landtdrostambte der Graefffschap Zutphen, Carspel Hengelo Buyrschap Goij

Na de opmeting van de landerijen in 1647 volgde in 1649 de belastingaanslag. Het ging om belasting op onroerend goed, de verponding.

Het goed Reesink was 10 hectaren groot, verdeeld in 18 percelen. Het bouwland besloeg 5 hectaren (met de 2 hectaren van derden in totaal 7 hectaren) en bestond uit 10 percelen. Hierop werd graan verbouwd, het voornaamste product van de boerderij. Het wei- en hooiland besloeg 5 hectaren en bestond uit 6 percelen. De koeien dienden vooral voor mest en dus indirect voor de graanbouw. Andere dieren waren paarden, varkens en kippen. Verder was er 0.2 hectaren (2 percelen) aan moestuin en boomgaard. Het bouwland lag dicht bij de boerderij, de weilanden lagen verder weg. In totaal was Harmens boerderij 12 hectaren groot. Volgens de Historische Vereniging Hengelo hoorde de boerderij Reesink, in de tijd van Harmen, volgens belastinggegevens uit 1656 tot de grootste boerderijen van Hengelo. (gegevens ontleend aan Gerard Reesink https://herbertr.home.xs4all.nl/reesink-body.htm)

http://www.topotijdreis.nl/ Resink te vinden onder Keijenborg

Herman Resinck (zoon van Gerrit) trouwt in 1648 in Hengelo met Hendersken Henrichs, zij woonden op de boerderij Reesink en vertrokken later naar Steenderen. Herman bleef de naam Reesink houden. Er zijn verschillende spellingen ontstaan in de loop van de tijd, maar Reesink is het uiteindelijk geworden voor deze tak in Duiven.

detail uit het trouwboek Hengelo (Gld) van 1748

01.08.1648 Herman Resinck, j.m. Gerrit Resincks nagelatene sone van Hengeloe, ende Hendersken Henricks, Henrick Frusincks nagelaten dochter van Vorden. 1 aug. 1648 copulati.

18.07.1648 Den 18 Julius
Harmen Reesinck, sone van salige Gerit Reseinck van Hengelo, ende Hendresken Vroesincks, dochter van salige Hendrick Frosinck. Dese sin te Hengele getrout met geiste atistati den 15 august.

Herman zijn vader was in 1647 al overleden zoals blijkt uit ‘sone van salige Gerrit’ en ‘ nagelatene sone van Hengeloe’.

Herman wordt een aantal malen genoemd als doopgetuige bij de doop in Hengelo Gld:
06.08.1654 den 6 aug. – Jan op Kleijne Sessincks kint EVERT gedoopt. Getuijgen – Herman op Resinck (en) de bouwman op Sarpelinck.
13.09.1657 den 13 septemb. – Albert Gerritsens kint is HENRICK gedoopt. Getuijgen – Herman Resinck.
30.10.1659 den selven dito – Albert op Kleijne Elderincks kint is JAN gedoopt. Getuijgen – Herman Resinck, Enne Liefferinck.

Van het gezin van Herman en Hendersken zijn 6 kinderen bekend. Gedoopt in de Nederduits Gereformeerde Gemeente HENGELO (Gld)

doopboek Hengelo beginnende 1645 Nederduits Gereformeerde Gemeente
31.12.1648 den lesten december 1648 – Hebben hare kinderen laten doopen –
Willem Fockincks kint BEELTIEN Enserincks kint MARRIE Toeben Henricks kint JENNEKEN Herman Resincks kint GERRIT.
11.08.1650 den 11 aug. – Herman Resincks kint is HENRICK gedoopt.
Getuijgen – Peter te Ventenhorst Walgemoet, Henrick Bruijnerinck, de craemvrouwen suster van Vorden.
Herman Resincks kint is gedoopt GEERTIEN. Getuijgen – Heijle Gotinck Venhorstinck.
04.05.1656 den 4 meij – Herman Resinck heefft sijn kint AELTIEN selve aen den doop gepresenteert.

trouwboek Steenderen 25.10.1696 DEREK SCHUTTEN j.m. uyt de Bakerweert en AALTIEN RESINCKS j.d. uyt Steenderen Derek is geboren in het jaar 1672 in Steenderen (Bakersweerd). Hij is overleden oktober 1747 in over de IJssel, hij was toen 75 jaar oud. Aaltien is overleden in oktober 1709.

09.05.1658 den 9 meij – Herman Resinck heefft sijn kint DERCK selve aen den doop gepresenteert.

Hendrik Reesink 1650

gezin van Hendrik Reesink en Mechtelt Boinck
Naam : BOINCK Voorna(a)m(en) : Mechtelt Geslacht : F Huwelijksplaats : Nederlands Hervormde Kerk, Arnhem, Gelderland, Netherlands
Huwelijksdatum : 30/03/1685 Naam partner : RESINCK Voorna(a)m(en) partner : Hendrick Geslacht partner : M

Nederduits Gereformeerde Gemeente STEENDEREN Transcriptie Trouwboek 10.03.1685 HENDRIJCK RESINCK j.m. Herman Resinck n.s. van Steenre ende MECHTELT BOINCK j.d. Hendrijck Boinck n.d. van Laren. Copulati

Laren (Gld) – Transcriptie N.H. trouwboek 10.03.1685 Henderick Roesinck z.v. Hermen Roesinck onder Steenderen, en Mechtelt Boinck d.v. wijlen scholte Boinck onder Laren.

Van het huwelijk van Hendrik Reesink met Mechteld Boinck in maart 1685 is een afschrift van de akte beschikbaar bij de NH Kerk Arnhem en transcriptie van de NH Trouwboeken van Laren en Steenderen. Mechteld was de dochter van de scholte Boinck van Laren, maar verdere informatie ontbreekt, ook de doopdatum is niet te achterhalen. gezinsreconstructie Steenderen: RESINCK, Hendrijck, j.m. Herman Resinck n.s. van Steenre, ovl/RK 18-8-1727 Steenderen, otr. 10-3-1685 Copulati met Mechtelt BOINCK j.d. Hendrijck Boinck n.d. van Laren, ovl/RK 17-2-1740 Steenderen.
– Garrit ged. 3-9-1695 (Steenderen)
– Derck Jan ged. 15-8-1697

Van deze 2 kinderen zijn de doopgegevens aanwezig:

Nederduits Gereformeerde Gemeente STEENDEREN doopboek
03.09.1695 GARRIT k.v. Hendrick Resinck en Mechtelt Boinck in Steenderen
Nederduits Gereformeerde Gemeente STEENDEREN doopboek
15.08.1697 DERCK-JAN k.v. Hendrick Resinck en Mechtilt Boinck in Steenre

trouwboek Steenderen Ger 00.00.1719 HARMEN RESINK j.m.s.van Hendrik Resinck in Steenre met JOHANNA HENDRINA WINOLTS j.d. van Harmen Winolts in den Toldijk en Nederduits Gereformeerde Gemeente STEENDEREN Overlijden 08.07.1743 Harmen Resink op t’ Meerbrink, begraven den 12 dito

trouwboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Steenderen 18.02.1735
WILLEM METZE wedr.van Maria Pauwels te Zutphen en RICHARDA RESSINKS
j.d.van Hendrik Reesink in Steenree. Met attestatie verzonden na Laren

Nederduits Gereformeerde Gemeente STEENDEREN 22.02.1776 overleden Maria Resink in Steenderen en den 26 begr.

Garrit Reesink 1695

gezin Garrit 1695
Huwelijk Jan Alphen, van en Christina Gerrits, 30-03-1708 Huwelijksdatum: 30-03-1708 Huwelijksplaats: Gendt en Erlecom
Kerkelijke gemeente: Gendt en Erlecom Bruidegom/bruid: Jan Alphen, van Christina Gerrits
Huwelijk Jeannes Alfrinck, van en Christina Gerrits, 4-04-1708 Huwelijksdatum: 14-04-1708 Huwelijksplaats: Hulhuizen Kerkelijke gemeente: Hulhuizen
Kerkelijke gezindte: Rooms KatholiekBruidegom/bruid: Jeannes Alfrinck, van Christina Gerrits Getuigen e.a.: Maria Bedber
Doop Gerharda Alferen,Van, 22-08-1714 Doopplaats: Hulhuizen Doopdatum: 22-08-1714 Dopeling: Gerharda Alferen,Van Moeder: Christina Gerrits
Getuigen e.a.: Elisabeth Alferen,Van Christianus Harremsen Vader: Joannes Alferen,Van Kerkelijke gemeente: Hulhuizen Kerkelijke gezindte: Rooms Katholiek
Nederduits Gereformeerde Gemeente STEENDEREN doopboek 03.09.1695 GARRIT k.v. Hendrick Resinck en Mechtelt Boinck in Steenderen
Gendt, Doop- en Trouwboek – Nederduits Gereformeerde gemeente, 1653-1744
ondertrouw van Gerardus Reesink jm van Steenderen en Gerarda van Alphen jd van Gendt
Hulhuizen, Doop- en Trouwboek – Rooms-Katholieke gemeente, Huwelijk Gerarda Alphen,Van en Gerardus Reessen, 20-08-1741
Huwelijksdatum: 20-08-1741 Huwelijksplaats: Hulhuizen Kerkelijke gemeente: Hulhuizen Kerkelijke gezindte: Rooms Katholiek
Bruidegom/bruid: Gerarda Alphen,Van Gerardus Reessen Getuigen e.a.: Joes Alphen, van Gerardus Craijevanger Maria Reessen Theodorus Reessen
Gendt en Hulhuizen op kaart 1820

Gerardus of Garrit Reesink is geboren in Steenderen en gedoopt op 3 september in de Nederduits Gereformeerde kerk aldaar. Hij is juli 1741 in ondertrouw gegaan met Gerarda van Alphen uit Gendt, het huwelijk is bevestigd op 20 augustus 1741 in de RK kerk van Hulhuizen. Waarschijnlijk is hun oudste kind Hendrik daar geboren rond 1744, er is geen doopbewijs te vinden. Later is het echtpaar weer verhuisd naar Steenderen en daar zijn de 3 volgende kinderen geboren:

doopboek RK Baak 24.12.1748 Steenderen CHRISTIANUS RUSSINK, Gerardus ALPHEN, Gerardina van Franken, vrouw van
doopboek RK Baak 22.02.1753 Steenderen GETRUDIS RUSSINK, Gerardus ALPHEN, Gerardina van Santen, Henrica van
doopboek RK Baak 12.04.1755 Steenderen HERMANNUS RUSSINK, Gerardus ALPHEN, Gerardina van Franken, vrouw van

Kinderen 
1. Hendrik Reesink,   geb. ca 1744,   ovl. 24 apr 1791, Baak, Gdl  (Leeftijd ~ 47 jaar)
2. Christianus Reesink,   geb. 24 dec 1748, Steenderen
3. Gertrude Reesink,   geb. 22 feb 1753, Steenderen
4. Hermannus Reesinck,   geb. 12 apr 1755, Steenderen ,   ovl. 26 dec 1827, Nijmegen  (Leeftijd 72 jaar)

Hermannes is in 1778 getrouwd met Joanna Christina Hendriks, hij was vleeskeurmeester; het echtpaar kreeg 12 kinderen. Van de beide andere kinderen ontbreekt verdere informatie. zie ook: https://schansen.nl/genealogy/getperson.php?personID=I41105&tree=Ram Met Hendrik vervolgen we de lijn naar Duiven.

PS een berichtje op Facebook dat ik hier ook plaats: Weer een generatie Reesink uitgewerkt. Om aan te geven hoe tijdrovend het soms is, Garrit Reesink wordt ook Gerardus of Gerhardus genoemd. Hij is getrouwd in Hulhuizen, woonde in Gendt en trouwde met Gerarda van Alphen, maar die naam wordt op 8 verschillende manieren gespeld. Je zoekt een kind van een gezin in Steenderen en voordat je dan in Gendt bent, de transcripties van akten zijn niet foutloos en de schrijfwijze van de toenmalige griffiers verre van eenduidig. Na veel zoeken en pogingen tot reconstructies kwam de doorbraak met moeder Christina Gerrits. Door alle akten met die naam door te ploegen ontstond een beeld en kon ik uiteindelijk dit gezin reconstrueren. Een complicatie was nog dat er heel veel van Alphens in Gendt woonden, maar dit was de meest logische samenstelling. Wordt vervolgd!

pagina uit TNG
gezin van Alphen

Hendrik Reesink 1744

Gezin van Hendrik Reesink 1744
Trouwinschrijving Hendrik Reessink en Clara Catharina Stamme, 09-02-1771 Bruidegom: Hendrik Reessink Bruid: Clara Catharina Stamme
Huwelijksdatum: 09-02-1771 Aktedatum: 09-02-1771 Huwelijksplaats: Utrecht Akteplaats: Utrecht Gezindte: CIV
Gendt en Hulhuizen

Hendrik Reesink en Clara Catharina Stamme zijn in 1771 getrouwd in Utrecht. Daar is ook hun oudste kind Geertruida geboren en gedoopt op 21 maart 1771.

doop Geertruida Reesink 21 maart 1771 Utrecht RK

De volgende twee kinderen zijn geboren in Gendt:

Doop Gertrudis Reesink, 19-12-1774 Doopplaats: Hulhuizen Dopeling: Gertrudis Reesink Moeder: Clara Catharina Stamme
Getuigen e.a.: Gerardus Bouman Elisabeth Ijsvelt, van Vader: Henricus Reesink Kerkelijke gemeente: Hulhuizen Kerkelijke gezindte: Rooms Katholiek
Doop Christina Resink, 18-02-1776 Doopplaats: Hulhuizen Dopeling: Christina Resink Moeder: Clara Catharina Stamme
Getuigen e.a.: Gertrudis Alphen,Van Franciscus Stamme Vader: Henricis Resink Kerkelijke gemeente: Hulhuizen Kerkelijke gezindte: Rooms Katholiek

Bij de geboorte en doop van de volgende kinderen woont het echtpaar weer in Steenderen:

doop Hendricus Reesink 30-11-1778 Baak en Steenderen

Kind: Hendrikus Resink Vader: Hendrik Resink Moeder: Clara Catherina Stamme
Getuige: Christina Roelofsen Getuige, Christianus Resink Gebeurtenis: Doop Datum: 30-11-1778 Religie: Rooms Katholiek Gebeurtenisplaats: Baak en Steenderen Documenttype: DTB Dopen Erfgoedinstelling: Gelders Archief Registratiedatum: 30-11-1778 Akteplaats: Baak en Steenderen

De volgende twee kinderen allebei Maria zijn jong gestorven.

doopboek RK Baak 20.08.1780 Baak
MARIA Henricus Reessings Clara Catharina Stamme Gerardus ten Brink en Elizabetha Leijen i.p.v. Gerardus Reessings en Maria Stamme
begraven Maria Reesink 21-10-1780 in dorp Steenderen
Doop Maria Reessings, 03-11-1781 Doopdatum: 03-11-1781 Doopplaats: Baak en Steenderen Dopeling: Maria Reessings Moeder: Clara Catharina Stamme Getuigen e.a.: Elizabetha Leijen Gerardus Reessings Vader: Henricus Reessings Kerkelijke gemeente: Baak en Steenderen Kerkelijke gezindte: Rooms Katholiek
Overledene Maria Reesink Gebeurtenis Begraven Datum 16-09-1783 Religie Nederduits Gereformeerd
Gebeurtenisplaats Steenderen en Bronkhorst Documenttype DTB Begraven Registratiedatum 16-09-1783
Akteplaats Steenderen en Bronkhorst Collectie Steenderen en Bronkhorst
doopboek RK Baak 22.06.1783 Baak GERARDUS JOANNES Henricus Reessink Clara Catharina Stamme Hermannus Reessink Helena Verhoeven
Doop Antonius Reesink, 24-05-1786 Doopplaats: Baak en Steenderen Dopeling: Antonius Reesink Moeder: Clara Catharina Stamme
Getuigen e.a.: Margareta Berendtzen Gerardus Reessink Vader: Henric Reesink Kerkelijke gemeente: Baak en Steenderen Kerkelijke gezindte: Rooms Katholiek
Doop Machtildes of Mechelin Joanna Reessink, 06-04-1790 Doopplaats: Baak en Steenderen Dopeling: Machtildes of Mechelin Joanna Reessink
Moeder: Clara Catharina Stamme Getuigen e.a.: Maria Evers Reint Hoegen Vader: Henrik Reessink
Kerkelijke gemeente: Baak en Steenderen Kerkelijke gezindte: Rooms Katholiek
Overledene Hendrik Reesink Gebeurtenis Begraven Datum 25-04-1791 Religie Nederduits Gereformeerd
Gebeurtenisplaats Steenderen en Bronkhorst Documenttype DTB Begraven Registratiedatum 25-04-1791
Akteplaats Steenderen en Bronkhorst Collectie Steenderen en Bronkhorst
Blijkens akte huwelijk Gerardus Johannis op 31-03-1814 te Brummen heeft zij op 29 maart 1814 toestemming gegeven voor dat huwelijk en was toen nog in leven. Volgens akte bij huwelijk Hendrikus op 19-05-1821 was zij overleden op 16 maart 1814 te Antwerpen.

Hendricus Reesink 1778

gezin van Hendrikus Reesink met Geertruida Riekkels
doop Hendricus Reesink 30-11-1778
doop RK Olst Geertruida Riekkels 16-09-1789
doopboek RK Olst 16 september 1789 Agterweert K Gertrudis V Wilm Rikels M Hendrine Gerrits getuige Rikelt Rikels, vaders broer
voorouders Geertruida Riekkels
Voorouders Euphemia Rötgers Persoonlijke gegevens Euphemia “Fenneken” Rötgers Bijnaam is Fenneken. Patroniem Rötgers.
Ze werd gedoopt op 24 april 1737 in Olst, Overijssel, Nederland. Getuige: Janneken Schols
gezin van Geertruida Riekkels, Hendrina is overleden kort na de geboorte van Rikelt.
huwelijk van Wilhelmus Riekkels en Hendrina Gerrits van den Belt 13-11-1788

Na het overlijden van Hendrina is Wilhelmus hertrouwd: trouwboek RK Olst 25 april 179 Wilm Rikels Maria Jansen
ex Agterweert . Uit dat huwelijk zijn 3 kinderen bekend, echtgenote Maria is in 1806 overleden waarna Wilhelmus voor de derde keer is getrouwd: trouwboek RK Olst 17 februari 1807 Willem Reekels Dinnae Gerrits op Fortmond, verdere details zie https://schansen.nl/genealogy/getperson.php?personID=I4409&tree=Ram

https://schansen.nl/genealogy/getperson.php?personID=I4409&tree=Ram

https://schansen.nl/genealogy/getperson.php?personID=I4409&tree=Ram

Huwelijk Hendricus Reesink met Geertruida Riekkels 1821

Bruidegom: Hendrikus Resink Beroep: klompenmaker Vader van de bruidegom: Hendrik Resink Beroep: geen beroep vermeld Moeder van de bruidegom: Clara Catharina Stuinman Beroep: geen beroep vermeld Bruid: Geertruid Rikels Beroep: Dienstmeid Vader van de bruid: Willem Rikels Beroep: daghuurder
Moeder van de bruid: Hendrina Gerrits Beroep: geen beroep vermeld Gebeurtenis: Huwelijk Datum: zaterdag 19 mei 1821 Gebeurtenisplaats: Voorst
Op de akte staat een handtekening van de bruidegom, hij schrijft Reesink, dat is de spelling die het heeft gered voor deze tak.

Onder bijlage 3 wordt vermeldt dat de moeder van de bruidegom is overleden in Antwerpen op 16 maart 1814.

nakomelingen van Hendricus Reesink en Geertruida Riekkels

Kind: Catharina Johanna Reesink, Geslacht: Vrouw Geboorteplaats: Brummen Geboortedatum: zondag 25 augustus 1822
Vader: Hendrik Reesink Leeftijd: 44 Beroep: -klompenmaker Moeder: Geertruida Rikkels Leeftijd: 32 Is getrouwd in Brummen op 26-09-1863 met: Bruidegom Johannes Hendrikus Jansen Beroep klompenmaker Leeftijd 24. Er zijn geen kinderen. Overledene Catharina Johanna Reesink Beroep zonder beroep Leeftijd 83 Jaar Datum 15-12-1905 Brummen. Overledene Johannes Hendrikus Jansen Beroep tuinman Geslacht Man Leeftijd 70 Jaar Datum 25-01-1910 Brummen.

gezin van Willem Hendrik Reesink en Theodora Mulder

Kind Willem Hendrik Reesink Geboorteplaats: Oeken (Brummen) Geboortedatum: zondag 25 april 1824 Bruidegom Willem Hendrik Reesink Beroep klompenmaker Leeftijd 31 Bruid Theodora Mulders Beroep zonder beroep Leeftijd 25 Huwelijk Datum 28-04-1855 Gebeurtenisplaats Brummen Er zijn 7 kinderen. Overlijden Willem Hendrik Reesink Beroep klompenmaker Leeftijd 84 Jaar Datum 27-05-1908 Gebeurtenisplaats Brummen; Overlijden Theodora Mulder Leeftijd 52 Jaar Datum 22-03-1882 Gebeurtenisplaats Brummen.

Overledene Hendrik Reesink Beroep klompenmaker Geslacht Man Leeftijd 67 Jaar
Vader Hendrik Reesink Beroep klompenmaker Moeder Clara Catrina Stamme Beroep geen beroep vermeld
Partner Geertrui Rikkels Gebeurtenis Overlijden Datum 29-04-1846 Gebeurtenisplaats Oeken (Brummen)
Registratiedatum 01-05-1846 Akteplaats Brummen
Overledene Geertruida Riekkels Beroep zonder beroep Geslacht Vrouw Leeftijd 79 Jaar Vader Wilhelmus Riekkels Beroep geen beroep vermeld
Moeder Hendrina van den Belt Beroep geen beroep vermeld Partner Hendrik Reesink Gebeurtenis Overlijden Datum 25-10-1868
Gebeurtenisplaats Brummen Documenttype BS Overlijden Aktenummer 125 Registratiedatum 26-10-1868 Akteplaats Brummen

Anthonius Reesink 1830

Gezin van Anthonius Reesink – Lamberdina Bouwmeester 1830

De voorouders van Anthonius Reesink hebben we in de voorgaande blogs uitgewerkt. Anthonius trouwt in 1862 met Lamberdina Bouwmeester. Nu volgen eerst de gegevens van de voorouders van Lamberdina voor we verder gaan met het gezin van Anthonius en Lamberdina.

doop Willem Bouwmeester 29-03-1794
Gebeurtenis Doop Datum 06-05-1807 Religie Rooms Katholiek Gebeurtenisplaats Vaassen en Epe
Rol niet gespecificeerd Martinus Teunis Mulder , Bernardina Teunis Mulder , Martinus Mulder, Teunis
Lamberdina Graveman, dopeling = Anthonia Martens Mulder, Bernardina Mulder, Teunis
Bruidegom Willem Bouwmeester Beroep dagloner Leeftijd 34 Bruid Anthonia Mulder Beroep boerenwerkster Leeftijd 21
Vader van de bruidegom Willem Jans Moeder van de bruidegom Mechteld Jans Beroep dagloonster
Vader van de bruid Marten Teunis Mulder Beroep landman Moeder van de bruid Lamberdina Graveman Beroep landvrouw
Gebeurtenis Huwelijk Datum 23-08-1828 Gebeurtenisplaats Epe Aktenummer 24 Registratiedatum 23-08-1828 Akteplaats Epe
gezin van Willem Bouwmeester – Antonia Mulder 1794
voorouders van Wilhelmus Bouwmeester 1762
voorouders van Machteld Jans Helfterkamp 1765
voorouders Martinus Teunis Mulder 1778
voorouders Lamberdina Hermans Gravemans 1781
Gemeente Epe met de RK Kerk Vaassen

Voor verdere informatie verwijs ik naar de TNG website https://schansen.nl/genealogy/getperson.php?personID=I4419&tree=Ram

Kind: Anthonius Reesink Geslacht: Man Geboorteplaats: Oeken (Brummen) Geboortedatum: maandag 11 januari 1830
Vader: Hendrik Reesink Leeftijd: 51 Beroep: -klompenmaker Moeder: Gertruda Riekkels Leeftijd: 39 Gebeurtenis: Geboorte
Datum: maandag 11 januari 1830 Gebeurtenisplaats: Oeken (Brummen) Akteplaats: Brummen
Kind: Lamberdina Bouwmeester Geslacht: Vrouw Geboorteplaats: Vaassen (Epe) Geboortedatum: zaterdag 21 maart 1835
Vader: Willem Bouwmeester Leeftijd: 40 Beroep: dagloner Moeder: Antonia Mulder Leeftijd: 27 Beroep: geen
Gebeurtenis: Geboorte Datum: zaterdag 21 maart 1835 Gebeurtenisplaats: Vaassen (Epe) Aktenummer: 60 Akteplaats: Epe
Bruidegom Anthonius Reesink Beroep klompenmaker Leeftijd 32 Bruid Lamberdina Bouwmeester Beroep Dienstmeid Leeftijd 27
Vader van de bruidegom Hendrik Reesink Beroep klompenmaker Moeder van de bruidegom Gertruida Riekkels Beroep zonder beroep
Vader van de bruid Willem Bouwmeester Beroep dagloner Moeder van de bruid Antonia Mulder Beroep zonder beroep
Gebeurtenis Huwelijk Datum 10-05-1862 Gebeurtenisplaats Brummen Aktenummer 16 Registratiedatum 10-05-1862 Akteplaats Brummen
Het gezin van Anthonius Reesink en Lamberdina Bouwmeester
Overledene: Lamberdina Bouwmeester Geslacht: Vrouw Leeftijd: 68 Jaar Beroep: zonder Echtgenoot: Anthonius Reesink
Vader: Willem Bouwmeester Beroep: geen beroep vermeld Moeder: Antonia Mulder Beroep: geen beroep vermeld
Gebeurtenis: Overlijden Datum: zaterdag 18 juli 1903 Gebeurtenisplaats: Brummen Aktenummer: 110
Overledene Anthonius Reesink Beroep zonder beroep Geslacht Man Leeftijd 89 Jaar
Vader Hendrik Reesink Beroep geen beroep vermeld Moeder Gertruida Riekkels Partner Lamberdina Bouwmeester
Gebeurtenis Overlijden Datum 04-10-1919 Gebeurtenisplaats Brummen Aktenummer 96 Registratiedatum 04-10-1919
Kind: Hendrikus Wilhelmus Reesink Geslacht: Man Geboorteplaats: Brummen Geboortedatum: vrijdag 16 januari 1863
Vader: Anthonius Reesink Leeftijd: 32 Beroep: -klompenmaker Moeder: Lamberdina Bouwmeester Leeftijd: 27 Beroep: zonder beroep
Aktenummer: 9 Registratiedatum: 16 januari 1863 Akteplaats: Brummen

Hendrikus Wilhelmus Reesink 1863

gezin van Hendrikus Wilhelmus Reesink en Jacoba Maria Sloot
Kind: Hendrikus Wilhelmus Reesink Geslacht: Man Geboorteplaats: Brummen Geboortedatum: vrijdag 16 januari 1863

Hendrikus Wilhelmus Reesink trouwt in 1901 met Jacoba Maria Sloot. We beginnen met geboorte van Jacoba Maria en de voorouders Sloot.

Kind Jacoba Maria Sloot Geslacht Vrouw Vader Hendrikus Sloot Beroep Timmerman Leeftijd 33
Moeder Johanna Catharina Meulenbroek Beroep zonder beroep Gebeurtenis Geboorte Datum 14-11-1868 Gebeurtenisplaats Brummen
Voorouders van Jacoba Maria Sloot
Voorouders van Everhardus Sloot 1804
Voorouders van Christina Gerritsen 1812
voorouders van Jacobus Meulenbroek 1812
voorouders van Cornelis Henricus Meulenbroek 1711
voorouders van Harmina Broekhof

Van de voorouders zijn meer gegevens bekend, zie hiervoor: https://schansen.nl/genealogy/getperson.php?personID=I4394&tree=Ram

Gezin van Hendrikus Sloot 1835 en Johanna Meulenbroek 1837
bevolkingsregister Brummen gezin Sloot
huwelijksakte nr 34 18 mei 1901
huwelijksakte nr 34 18 mei 1901

Bruidegom: Hendrikus Wilhelmus Reesink Leeftijd: 38 Beroep: tuinman
Vader van de bruidegom: Anthonius Reesink Beroep: koster
Moeder van de bruidegom: Lamberdina Bouwmeester Beroep: zonder beroep
Bruid: Jacoba Maria Sloot Leeftijd: 32 Beroep: zonder beroep
Vader van de bruid: Hendrikus Sloot Beroep: Timmerman
Moeder van de bruid: Johanna Catherina Meulenbroek Beroep: zonder beroep
Gebeurtenis: Huwelijk Datum: zaterdag 18 mei 1901 Gebeurtenisplaats: Brummen
Aktenummer: 34 Registratiedatum: 18 mei 1901 Akteplaats: Brummen

nakomelingen van Hendrikus Wilhelmus Reesink 1863 en Jacoba Maria Sloot 1868
bevolkingsregister Brummen
Kinderen van Hendricus Reesink en Jacoba Maria Sloot
https://schansen.nl/genealogy/getperson.php?personID=I4383&tree=Ram

Henricus Jacobus Antonius Reesink 1904

In dit deel de geboorte van Henricus Jacobus Antonius Reesink 25 april 1904 en de voorouders van zijn echtgenote Maria Regina Theresia Heeregrave geboren 18 juli 1905, gehuwd ca 1940.

Kind: Henricus Jacobus Antonius Reesink Geslacht: Man Vader: Hendrikus Wilhelmus Reesink Beroep: -tuinman Leeftijd 41
Moeder: Jacoba Maria Sloot Beroep: zonder beroep Gebeurtenis: Geboorte Datum: 25-04-1904 Gebeurtenisplaats: Brummen
Kind: Maria Regina Theresia Heeregrave Geslacht: Vrouw Vader: Johannes Hermanus Heeregrave Beroep: -pakhuisknecht Leeftijd: 31
Moeder: Grada Hermina Gruben Beroep: zonder beroep Gebeurtenis: Geboorte Datum: 18-07-1905 Gebeurtenisplaats: Arnhem
Voorouders van Maria Regina Theresia Heeregrave 1905
Voorouders van Johannes Hermanus Heeregrave 1874
Gezin van Wilhelmus Heeregrave 1786
Gezin Wilhelmus Herregrave – Boschman
Gezin van Regina Reusken 1836 – Beekman
Gezin Gradus Heeregrave 1831 – Regina Reusken
Gezin van Johannes Hermanus Heeregrave 1874 – Gruben
De broers Johannes en Gradus zijn getrouwd met de zusters Grada en Maria
Voorouders van Grada Hermina Gruben 1869

Op de website: https://schansen.nl/genealogy/getperson.php?personID=I4318&tree=Ram staat veel meer informatie over de voorouders Heeregrave en Gruben enz. Van het huwelijk Jacobus Antonius Reesink 1904 met Maria Regina Theresia Heeregrave 1905 ben ik nog bewijsstukken aan het zoeken.

Hiermee sluit ik voorlopig het blog van Genealogie-Reesink.