De Raademaker

Mijn grootvader Frederik Ramaker ken ik alleen uit de verhalen. Hij is overleden in mijn geboortejaar slechts een paar maanden voor mijn geboorte. In dit blog zal ik terug werken naar zijn voorouders en de oorsprong van zowel onze achternaam Ramaker als van de bijnaam Schansen uitwerken. De oudste door mij gevonden verwijzing naar de oorsprong van onze achternaam Ramaker, was in de doopakte van Gerrit Hendriks Ramaker in 1687:

daar staat: 16 januarij Gerreit, soone van Hendrik Geerdtsen Raademaeker int Holthemerbroeck
Datering: [1687] (den) 16 januarij dtbboek: Doopboek 1680-1691 Pagina: 90 Bron: DTB kerspel Gramsbergen
en in 1689: Gerreit, soon van de Raademaker int Holthemerbroeck
Datering: [1689] (den 21 april) dtbboek: Doopboek 1680-1691 Pagina: 94 Bron: DTB kerspel Gramsbergen

Deze tweede Gerrit neem ik als startpunt van onze tak ‘Ramaker’

stamreeks Frederik Ramaker tot Hendrik Geerdtsen de Raademaker in ’t Holthemerbroek
De achternaam Meijerink wordt vermeld na de volkstelling 1748:
Volkstelling 1748 Ennevelde de huijsen: Meijerink
de man: Albert, de vrouw: Egbertien
kinders over de 10 jaren out: Hendrik, nog Hendrik, Elsien en Gesien

Gezin van Hendrik Geerdtsen de Raademaker

De gegevens van het gezin van Hendrik Geerdtsen de Raademaker zijn grotendeels met documenten onderbouwd. Of het doopbewijs van 1658 het juiste is, is niet helemaal zeker, maar de overige gegevens zijn zeker op ‘onze’ Hendrik van toepassing.
den 9 maij Hendrick, sone van Geerdt ten Holte Datering: [1658] den 9 maij dtbboek: Doopboek 1649-1666
Pagina: 27 Bron: DTB kerspel Gramsbergen

Uit trouwboek Gramsbergen 1668: den 12 april Geerdt Geerdtsen, sone van salige Geerdt ten Holte ende Lamme Heinen, dochter van emlenkem, wonende op der Scheere, sijn alhijr naer vertoninge harer attestatien van Hardenberch ende Emlenkem, int houwelijk bevestigt
Datering: [1668] den 12 april dtbboek: Trouwboek 1649-1691 Pagina: 113 Bron: DTB kerspel Gramsbergen

Op midwinter 1676 wordt Hendrik als lidmaat ingeschreven: Hendrik Geerdtsen timmerman in ’t Holthemerbroek
op Paesschen A(nn)o 1683 Fennetien Jansen van de Baene, huisvrouw van Hendrickk Gerreits int Holthemerbroeck

Een huwelijksakte van Hendrik en Fennetien is niet te vinden, wel de aantekening bij het lidmatenboek 1683: huisvrouw van Hendrick …

doopboek Gramsbergen (den) 16 januarij Gerreit, soone van Hendrik Geerdtsen Raademaeker int Holthemerbroeck
Datering: [1687] (den) 16 januarij dtbboek: Doopboek 1680-1691

Het oudste doopformulier van dit gezin is van Gerreit, 16 januari 1687 en zegt: soone van Hendrik Geerdtsen Raademaeker int Holthemerbroeck, de oudste vermelding van de ‘achternaam’ Raademaker later Rademaker of Ramaker van onze tak.

doopboek Gramsbergen 1689 21 april Gerreit, soon van de Raademaker int Holthemerbroeck
Datering: [1689] dtbboek: Doopboek 1680-1691

Deze Gerrit is de stamvader van onze tak Ramaker. Hij is getrouwd op 20 oktober 1720 in Uelsen Dld met Zwaantje Jansen :
Huwelijken van inwoners van Hardenberg en Gramsbergen te Uelsen 1715-1852
20-10-1720 Gerrid Henderix van Holtheim in ’t gerigte Hardenberg, en Zwenne Jans van de Balderhaer.
trouwboek Hardenberg 20-10-1720 Gerrid Henderix van Holtheim in ’t gerigte Hardenberg, en Zwenne Jans van de Balderhaer.

den 20 october huwelijk Gerrit Hendriks j.m. van Holtheme, met Zwaantje Jansen j.d. van de Balderhaar
Gezin: Hendrik Gerrits Ramaker / Hillichje Gerrits Lamberts

Hendrik Gerrits Ramaker geboren in 1726 is het vierde kind van Gerrit en Zwaantje Ramaker. Geboren in ’t Holthemerbroek.

den … oct. (04) Hendrik, zone van Gerrijt Hendriks en Swaene in ’t Holthemerbroek
Datering: [1726] den … oct. dtbboek: Doopboek 1719-1734 Pagina: 41vo Bron: DTB kerspel Gramsbergen

Hendrik Gerrits Ramaker trouwt in mei 1751 met Hillichje Gerrits.

Huweljken Heemse 15-05-1751 Hendrik Gerrits j.m. uit ’t Holthemer Broek en Hillichje Gerrits wed. van Derk Jansen op ’t Heemserveen. Dese sijn den 6. Junij hier getrouwt. Trouwboek Hardenberg 15 mei 1751 Hendrik Gerrits van het Holthemer Broek en Hille Lamberts wed. van het Heemserveen.

Hillechien Gerrits was eerder getrouwd met Derk Jansen:
Huwelijken Heemse 07-05-1747 Derk Janssen j.m. van Collendoorn wonende op ’t Heemserveen en Hillichje Gerrits j.d. op ’t Heemserveen. Dese sijn hier getrouwt. Uit de Volkstelling 1748 weten we waar ze woonden: Volkstelling 1748 Heemse de huijsen Gog
de man Jannes en de vrouw Jannegien en soon Derk en de vrouw Hillegien
Ze hadden een zoon Jan: doopboek Heemse 26 januari 1749 Derk Janssen en Hillichje Gerrits op ’t Heemserveen Jan
Derk is overleden voor 1751, over zoon Jan is verder niets bekend.

Het gezin van Gerrit en Hillichje krijgt 6 kinderen, waarvan de oudste twee geboren zijn in Heemserveen en de jongste 4 in Holthemerbroek. Kennelijk is het gezin rond 1755 teruggekeerd naar Holthemerbroek wellicht bij zijn broer Jan Gerrits Ramaker op het Ramakers. De doopindex van Hardenberg geeft een overzicht van de geboorteplaatsen:

doopindex Hardenberg

Hillichje is ca 1768 overleden, nadere informatie ontbreekt.

den 21 meij Hendrik Gerrits, weduwenaar van Holtheme, met Jannigjen Janssen, j.d. van ’t Aner-veen, eenigen tijd gewoond hebbende onder Gramsbergen (n. attest van Gramsbergen gebragt, getek. 24 junij 1769) [hier getrouwd den 25 junij] Datering: [1769] den 21 meij dtbboek: Ondertrouw- en Trouwboek 1762-1777
Pagina: 14 Bron: DTB Kerspel Hardenberg

25-06-1769 Hendrik Gerrits, wed(uw)naar van Hille Gerrits uit Holtheme, met Jennigjen Jansen, j.d. van ’t Anerveen, gewoond hebbende op den Oldenhoff onder deeze plaats, nadat zij hier ook hunne drie huwelijksvoorstellingen hadden gehad, zijn ten Hardenberg getrouwt.
Datering: [1769] 25-06-1769 dtbboek: Trouwboek 1754-1790, 1795-1802 Pagina: 44 Bron: DTB kerspel Gramsbergen

Gezin: Hendrik Gerrits Ramaker / Jannigjen Jansen (later Gieljans)
10 dito Janne, dogter van Jan Peters en Stijne Harms eheluiden op het Anerveen
Datering: [1748] 10 dito dtbboek: Doopboek 1735-1752 Pagina: 66vo Bron: DTB kerspel Gramsbergen
Niet duidelijk waar de achternaam Gieljan vandaan komt en wanneer deze voor het eerst is gebruikt.
Op de overlijdensakte van o.a. Jan: Vader Hendrik Ramaker Moeder Jennigjen Gieljans
Kan de naam van schoonzoon overgenomen zijn?

Gezin van Hendrik Hendriks Ramaker

1774 den 15 mei, Hendrik zoon van Hendrik Gerrits Ramaker en Jannigjen Jansen ehel te Holtheme

Hendriks Hendrik Ramaker is geboren 15 mei 1774 in ’t Holthemerbroek. De eerstvolgende vermelding leert ons dat hij in 1802 meier is van het Hindriks en in 1807 van de Ekenhorst beide te Heesterkante. Hij is in april 1802 getrouwd met Zwaantje Lotter of Lutter(man). Er is weinig informatie bekend over dit huwelijk en over hun leven op Ekenhorst of in Heesterkante (Dld).

Konfirmiert] Anno 1792. Den 2. April 1792 voor Paaschen, heev Pastor Frantzen tot Ledematen aangenomen: Zwaantjen Lutter. woond bij Scholte Gosen a d Heestk.

Kadaster 1850 Gramsbergen – Echteler. Eikenkast werd later Gr Ekenhorst en Hendricks werd Kl Ekenhorst
kaart met Eikenkast en Hendricks. Het Ramakers net onder Eggengoor. Heesterkante onder Gimburg.
gezin Hendrik Hendriks Ramaker – Zwaantje Lotter

Het gezin krijgt 4 kinderen waarvan Jan Harm onze voorouder is die we in een volgend hoofdstuk zullen gaan volgen. Hendrik is overleden in 1810, pas 36 jaar oud. Bij de trouwakte van Jan Harm is een overlijdensverklaring gevoegd.

Overlijdens Emlichheim: 1810 26 December Hindrik Rademaker 35 Jahre Laar 132
Nachbarn Ackermann Derk Ekenhorst (37) und Evert Ekenhorst (23) Ehefrau Zwaane Lotter
nakomelingen van Hendrik Hendriks Ramaker en Zwaantje Lotter

Zwaantje blijft achter met 4 jonge kinderen, de oudste pas 7 en de jongste net geboren. Zwaantje is daarna getrouwd met Hendrik Jagers, geboren aug 1776 in Laar Dld. getrouwd 22-12-1811 in Emlichheim. Ze hebben een zoon gekregen: Hendrik Gerardus Jagers 19-11-1812.
Aantekening bij doop Berend Jan, Ekenhorst geb./ged. 3/8/-11-1818, lidm. Laar 10-5-1839. Doopgetuige: Zwane Jager geb. Lutter te Heesterkante.

gezin van Hendrik Jagers en Zwaantje Lotter getrouwd 22-12-1811
Hinderkien Ramaker, dochter van Zwaantje Lotter is getrouwd met Gerrit Jagers, oomzegger van Hendrik Jager
Bemerkungen:(notes) In den Huwelijken Staat zijn bevestigt Gerrit Jagers, jongeman alhier, en Hendrikien Ramaker van de Heesterkante, Kerspel Emlenkamp