Hoogenweg

Rond 1865 is het gezin van Jan Harm Ramaker en Aleida Jagers vertrokken vanuit Heemse vanaf ‘de Schansman’ naar de Hoogenweg onder stad Hardenberg. Er is geen exacte datum terug te vinden. Wel een notariële acte van 27 mei 1865 verleden door notaris Willem Frederik van der Muelen waarin Jan Harm Ramaker een hypotheek laat vastleggen voor 4 stukken heidegrond van elk 69 roeden, kadastraal bekend onder Sectie B nummers 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 en 234 met het daarop door de schuldenaar aangebouwde doch niet gekadastreerde huis, aan den comparant schuldenaar volgens zijne verklaring in volkomen eigendom en ontheven van hypotheken behorende. (scan 1865 no33)

1865 hypotheek acte nr 1673
deel hypotheek acte 1673 van 27 mei 1865
1865 acte 1673 Jan Harm Ramaker hypotheek op Sectie B 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 en 234 met daarop door schuldenaar gebouwd huis dat niet gekadastreerd is

De percelen heidegrond B227-234 aan de Hoogenweg lagen op het huidige Hoogenweg 22. In 1873 kregen de percelen 228 – 229 een nieuw nummer B729 -730 -731. De percelen aan de Hoogenweg waren genummerd B 217 tot en met B 245 in de driehoek. Links van dit blok de huidige Hoekweg en de weg rechts is verdwenen en liep richting Olsmansdijk en de brug over het kanaal. Er waren meer relaties naar de Ramakers, zoals uit het vervolg zal blijken.

1873 acte 23 hypotheek Jan Ramaker
1873 acte 23 hypotheek Jan Ramaker kadaster B 783 – 782, 219, 221 t/m 224 (782-783 was eerst 220)

Jan Ramaker, de zoon van Jan Harm en Aleida Ramaker neemt in 1873 een hypotheek op heidegrond met daarop een huis. De percelen B 783-782, B 219, 224, 223 222 en 221. ( B220 is hernummerd naar B 783 en 782)

1873 hyp Jan Ramaker met kadaster B 783 – 782, 219, 221 t/m 224

Wanneer Jan Ramaker deze heidegrond gekocht heeft en van wie is niet duidelijk. Op 31 augustus 1877 trouwt Jan Ramaker met Geertruida Meijer.

In 1906 werd in opdracht van landbouwer Jan Ramaker J.Hzn. en echtgenote Geertruida Meijer een nieuw boerderijtje gebouwd in de zgn. Volle Hueren (Volle Uren). (verderop meer)

In deze hulpkaart van 1935 zijn de oude kadasternummers nog te herleiden B782, 224-225 en 232-233.
gezin van Jan Harm Ramaker en Aleida Jagers

Alle kinderen van Jan Harm en Aleida wonen nog thuis als ze in 1865 naar de Hoogenweg verhuizen.

Hendrikus Ramaker trouwt 7 oktober 1869 met Jennigjen Snoeijink, zij gaan in Wielen Radewijk wonen.

Hendrik Jan Ramaker trouwt 18 augustus 1870 met Berendina Blaauwkamp, ze blijven voorlopig op de ouderlijke boerderij wonen en werken.

Jan Ramaker trouwt 31 augustus 1877 met Geertruida Meijer, ze gaan wonen op de boerderij die grenst aan de ouderlijke boerderij (zie hiervoor).

De meisjes trouwen en verlaten de ouderlijke woning, Zwaantjen Ramaker 11 mei 1866 met Jan Harm Meppelink, Maria Ramaker 1 mei 1874 met Frederik Zweers en Hendrika Ramaker 25 juli 1879 met Gerrit Meijer.

In 1877 is Jan Harm Ramaker overleden. Zijn weduwe, Aleida Jagers neemt een hypotheek in 1881.

1881 acte 428 hypotheek Aleida Jagers
1881 acte 428 aanhef Aleida Jagers weduwe van Jan Harm Ramaker
1881 acte 428 huis en erf sectie B 225, 232-233, 729-731, 785-786, 789-790, 793, 996 t/m 999 en 1000 tm 1025, samen 3 ha 45 are
1881 acte 428 ondertekening

Dit omvat de oorspronkelijke percelen (zie boven) en een aantal percelen bijna tegen de Olsmansdijk aan gelegen, totaal 3 ha en 45 are.

detail van kadaster B996 – 1024 (rechts boven de latere Olsmansdijk, B 1154 het huis is waar later Jan Ramaker gaat wonen)

Jan Blaauwkamp

Even een zijsprongetje, Jan Blaauwkamp de ongetrouwde oudste broer van Frederik Blaauwkamp (de vader van Berendina Blaauwkamp gehuwd met Hendrik Jan Ramaker en van Zwaantje Blaauwkamp), kocht in 1863 een aantal heidevelden in de tip aan de Hoogenweg.

1880 acte 1820 ‘achtste perceel’
1880 acte 1820 ‘achtste perceel’
1880 acte 1820 ‘achtste perceel’
1880 acte 1820 en 1821
1880 acte 1820 kadaster B 243-244, 725, 1026-1027

In 1880 sluit, de ongetrouwde, Jan Blaauwkamp een hypotheek af en stelt een testament op. Hij benoemt tot zijn erfgenaam Zwaantje Blaauwkamp, gehuwd met Jan Hendrik Hankamp en legateert Hfl 50,00 aan Berendina Blaauwkamp gehuwd met Hendrik Jan Ramaker.

Jan Blaauwkamp overleed op 8 juli 1882 aan den Hoogenweg, waarna zijn bezit vererfde op nicht Zwaantjen Blaauwkamp. In 1883 successie. Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Hankamp en echtgenote Zwaantjen Blaauwkamp. Zij zijn op 7 mei 1875 getrouwd te Stad Hardenberg.

1882 acte 2251 hypotheek Jan Hendrik Hankamp
1884 acte 2572 verkoop door Jan Hendrik Hankamp aan Albert Strieper te Anevelde.

Op 4 mei 1884 is Aleida Ramaker-Jagers overleden.

1885 acte 2798 hyp Albert Strieper

1898 Hendrik Jan Ramaker

In 1898 verkoop door Albert Strieper van o.a. B 725 aan Hendrik Jan Ramaker en echtgenote Berendina Blaauwkamp. Huis en erf later huisnummer C 17 en Hoogenweg 26.

1898 acte 1102 hyp Hendrik Jan Ramaker
1898 acte 1102 hyp Hendrik Jan Ramaker kadaster B 243 – 244 – 725 1026-1027 en 1244
1898 kadaster detail B 725 – 243 – 244 – 1244 samen 2 ha 96 ca (1026-1027 boven 1588)(in kaart 1935)

Op 8 april 1904 trouwt Frederik Ramaker met Aaltje Meijerink, ze blijven in het ouderlijk huis wonen op B 725. Op 19 november 1903 was (neef) Albert Ramaker getrouwd met Gesina Meijerink (zus van Aaltje).

1906 Jan Ramaker

1906 acte 2869 hypotheek Jan Ramaker
1906 acte 2869 nieuwe boerderij Volle Uren (Olsmansdijk) 4 ha 74 are 40 ca voor Jan Ramaker
1906 acte 2872 hypotheek Jan Harm Ramaker
1906 acte 2872 huis met erf B219 – enz samen 2 ha 76 are voor Jan Harm Ramaker
1906 acte 2873 Jan Hendrik Havekes B 236 – 1243 samen 2 ha 7 are

In 1906 was de boedelscheiding van Jan Harm Ramaker en Aleida Jagers kennelijk afgerond. Jan Ramaker met echtgenote Geertruida Meijer betrekt een nieuw boerderijtje aan de Olsmansdijk later nr 3. In 1912 boedelscheiding. Over op hun zoon Albert Ramaker en echtgenote Gesina Meijerink. Vruchtgebruiker: weduwnaar Jan Ramaker J.Hzn. In 1921 en 1923 stichting. Over op: Sectie B-1154. Huis, schuren en erf. Eigendom van landbouwer Albert Ramaker Janszoon en echtgenote Gesina Meijerink.

Jan Harm Ramaker HJzn, 10 november 1904 getrouwd met Hermina Bril, neemt in 1906 een hypotheek op huis met erf kad. B 219 – B 221 t/m B 224, B 782 B 174-175 en B 1418 t/m 1420, samen 2 ha 76 are. Deze sectie omvat het oorspronkelijke perceel van (grootvader) Jan Harm Ramaker en (oom) Jan Ramaker. Er worden ook een paar percelen verkocht aan of geruild met Jan Hendrik Havekes met, blijkens de hypotheek acte 2873, daarop een huis en verder bouwland.

1906 acte 2873 Jan Hendrik Havekes B 236 – 1243 samen 2 ha 7 are
1908 acte 3363 hyp Frederik Ramaker en Hendrik Jan Ramaker HJzn
1908 acte 3363 kad op C 1289 2 ha 68 are achter de Venebrugge

Verder met Hendrik Jan Ramaker .

1914 acte 168 – 169 testamant Hendrik Jan Ramaker en Berendina Blaauwkamp
1916 acte 809 transport Hendrik Jan Ramaker en Berendina Blaauwkamp aan hun zonen
1916 acte 809 verkoop door Hendrik Jan Ramaker en Berendina Blaauwkamp aan hun zonen B 225 enz 5 ha 51 are 90 ca.

in 1916 verkoop. Eigendom gaat over van Hendrik Jan Ramaker en echtgenote Berendina Blaauwkamp aan hun zonen Hendrik Jan Ramaker, Frederik Ramaker en Fredrikus Ramaker. Sectie B 225, 232-233, 243-244, 725, 785-786, 789-790, 793, 996 t/m 1027, 1244 en 1421 samen 5 ha, 51 are en 90 ca.

1916 acte 809 handtekeningen
1916 acte 809 . Sectie B 225, 232-233, 243-244, 725, 785-786, 789-790, 793, 996 t/m 1027, 1244 en 1421 samen 5 ha, 51 are en 90 ca..
1919 acte 1299 hyp Hendrik Jan Ramaker HJzn, Frederik Ramaker en Fredrikus Ramaker
1919 acte 1299 hyp Hendrik Jan Ramaker HJzn, Frederik Ramaker en Fredrikus Ramaker
1919 acte 1299 kad. B 225, 232-233, 785-786, 789-790 793, 796 t/m 1025 en 1421, samen 3 ha 45 are
1919 acte 1299 handtekening Hendrik Jan Ramaker HJzn, Frederik Ramaker en Fredrikus Ramaker.
1919 acte 1539 hyp Jan Hendrik Ravekes
1919 acte 1536 kad. B 236, 794 t/m 799 en 1243

NB de bedrijven van de gebroeders Ramaker en Jan Hendrik Ravekes sluiten op elkaar aan.

In 1920 gedeeltelijke vernieuwing en een inwendige verbouwing.

1922 acte 2191 hyp Frederik Ramaker
1922 acte 2191 hyp Frederik Ramaker en Hendrik Jan Ramaker HJzn
1922 acte 2191 perceel
1922 acte 2191 perceel B 1446 samen 10 ha 60 are 40 ca
1922 acte 2191 ondertekening
1922 acte 2194 hyp Jan Harm Ramaker
1922 acte 2194 hyp Jan Harm Ramaker
1922 acte 2194 hyp Jan Harm Ramaker HJzn kad B 225, 232-233, 785-786, 789-790, 793, 996 t/m 1025 en 1421 3 ha 45 are

In 1922 boedelscheiding. Eigendom gaat over naar landbouwer Fredrikus Ramaker. In 1922 kopen Frederik en Hendrik Jan Ramaker HJzn een boerderij in Baalderveld, hun ouders gaan mee naar Baalderveld, daarover meer in een volgend deel.

In 1923 verkoopt Fredrikus de boerderij aan Jan Hendrik Ravekes en echtgenote Hermina Kosters.

1923 acte 2339 aankoop Ravekes B 236, 794 t/m 799 en 1243

In 1923 kopen Fredrikus Ramaker met zijn vrouw Aaltje Waterink een boerderij in Bruchterveld.

1923 acte 2338 hyp Fredrikus Ramaker Bruchterveld
1923 acte 2338 Fredrikus Ramaker Bruchterveld
1923 acte 2338 hyp Fredrikus Ramaker Bruchterveld (een NO gedeelte ter grootte van 77 are 10 ca van A A 2452 en …
gezin van Hendrik Jan Ramaker en Berendina Blaauwkamp.

De naam ‘Schansen’ gaat mee met de onze familie Ramaker, zo werd mijn opa SchansenFreek en mijn vader Freek van SchansenFreek. Schansen Jan Harm mijn JanHarm-om bleef op het ouderlijk huis aan de Hoogenweg, opa Freek met HendrikJan-om via de Hoogenweg naar Baalderveld, Dieks-om via de Hoogenweg naar Bruchterveld. Aleida verdient een eigen verhaal, komt hierna.

mei 2023, Freek Ramaker