Jan Harm Ramaker

Gezin van Jan Harm Ramaker en Aleida Jagers

Onze voorvader Jan Harm Ramaker is geboren in Heesterkante op 4 oktober 1807.
Zoon van Hendrik Ramaker aan de Heesterkante, Ekenkaster Meijer getauft: 17 OCT 1807, getauft in Laar

Doop extract uit de bijlage bij het huwelijk Jan Harm Ramaker gedoopt 18 oktober 1807, zoon van Hendrik Ramaker en Zwaantje Lotter.

Jan Harm Ramaker, geboren in 1807, was pas drie jaar toen zijn vader Hendrik Ramaker is overleden.
We weten niet hoe het het gezin met vier jonge kinderen is vergaan en waar ze hebben gewoond.
In de bijlage bij zijn huwelijk handelend over de Nationale militie staat dat Jan Harm in mei 1835 uit zijn geboorteplaats in Hardenberg Ambt is komen wonen en geen verplichtingen meer heeft gezien zijn leeftijd.

Uit het boek van Baalder komt de aantekening dat Jan Harm tijdens de volkstelling 1830 boerenknecht was bij Nijman in Baalder.

kadaster 1832 Nijman op ’t Wevers Alberts 161 Baalder Jan Harm werkt bij Nijman op ’t Wever Albert in Baalder
Jan Harm werkt bij Nijman op ’t Wever Albert in Baalder
Geboortebewijs bijlage bij het huwelijk van Jan Harm Ramaker en Aleida Jagers, dochter van Hendrikus Jager en Maria Sokken 8 april 1813 te Heemse Ambt Hardenberg
huwelijk Jan Herm Ramaker – Aleida Jagers 28-04-1837

Het is niet duidelijk waar ze in Heemse gewoond hebben, rond 1840 woonden ze op ‘de Schansman’ en daar heeft onze tak de bijnaam Schansen aan te danken. Ze krijgen 7 kinderen die allen in Heemse geboren zijn.
De oudste zoon Hendrik Jan is maar vier jaar geworden. Daarna is er in 1844 nog een Hendrik Jan geboren , dat is onze voorvader en die lijn zullen we gaan volgen.

Maar eerst een stukje info over Aleida Jagers.

In de boedelbeschrijving van 1820 na het overlijden van Maria Clara, Gravinne van Rechteren, de vrouw van Jacob van Foreest kom ik het volgende tegen:
– de katerstede Jagers niet ver van Huize Heemse
– de katerstede Schansman aan de Hessenweg Heemse

ook opmerkelijk: .. in tegenwoordigheid van Jan Kromhof en van Hendrikus Jagers, beide landbouwers van beroep en te Heemse voorzeid, de eerste in nr. 57 en de tweede in nr. 60 woonachtigh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen .. Kennelijk was Hendrikus Jagers meer dan de pachtboer van het Jagers en als buurman van Foreest, bij de boedelbeschrijving in 1820, die 4 dagen duurde was hij er steeds bij.

Hendrikus nam de naam Jagers aan in 1811, naar ik aan mag nemen omdat hij toen op dat bestaande erve Jagers woonde.

Hendricus Jansen is geboren op 27 mei 1777 in den Ham als zoon van Jan Dirksen uit ’t kerkdorp en Heiltje Willems van ’t Claes Hendrinen in Hellendoorn en wordt gedoopt op 1 juni 177 in den Ham.
Maria Sokken is geboren 16 december 1779 als dochter van Derk Jan Asjes op ’t Sokken en Adriana Derks van ’t Lubbers uit den Lindemars en gedoopt op 19 december 1779 in den Ham

Heemse, den 20 van Grasm(aand) 1810 Scholtus J.G. Pruim. Keurn(ooten): M. Bruins en J. van Munster Jasp.z.
Ondertrouwd: Hendricus Jansen, jongman, geboortig in den Ham, doch nu woonende te Heemse, en Maria Sokken, jongedochter, mede geboortig in den Ham, en ook tans te Heemse woonachtigh. Ouders van den bruidegom: Jan Derksz en Heile Tob.
Ouders van de bruid: Derk Sokken en Jaane Derks.
Heemse, den 11 van Bloeim(aand) 1810. Scholtus J.G. Pruim. Keurn(ooten): E. Zweers en M. Bruins.
Nadat de huwelijkschgeboden onverhinderd afgelopen waren, zijn de opgem(elde) persoonen alhier in den Gerichte gecopuleerd. (11 mei 1810)

Ik ga er van uit dat Hendricus in dienst was bij Jacob van Foreest en het is denkbaar dat ook Maria Sokken voor hem werkte, in elk geval woonden ze beiden in Heemse. Het echtpaar is gaan wonen op de katerstede ’t Jagers onder huize Heemse, zoals aangegeven op onderstaande kaart uit 1832.

Jagers onder Huize Heemse

In 1811 neemt Hendricus de naam Jagers aan voor zichzelf en voor zijn dochter Jennigjen.

Naamsaanneming Jagers

Bij verschillende gelegenheden is Hendricus betrokken bij het wel en wee van het gezin van Foreest, meer dan alleen op grond van een buurman en pachter te zijn, lijkt me. Na het overlijden van de vrouw van Jacob van Foreest in 1820, wordt er een ‘staat en inventaris van alle goederen’ opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Kromhof en van Hendrikus Jagers, beide landbouwers van beroep en te Heemse voorzeid, de eerste in nr. 57 en de tweede in nr. 60 woonachtigh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen’. Ook bij aangifte van overlijden enz is Hendricus  vaak betrokken.

Het gezin van Hendricus en Maria krijgt 7 kinderen, 6 meisjes en 1 jongen. Het derde kind, een meisje, is slechts 1 jaar geworden, een paar jaar later werd er een jongentje levenloos geboren. Een gezin met 5 meisjes.

Aleida Jagers, het tweede kind, trouwt in 1837 met Jan Harm Ramaker.
We weten niet hoe Jan Harm met Aleida in contact is gekomen, wellicht is hij ook voor van Foreest gaan werken.
Na zijn huwelijk heeft het paar een aantal jaren ingewoond bij Jagers.
Uit een akte 1842 valt op te maken dat ze toen woonden in ‘dorpe Heemse’.
Het feit dat Hendricus Jagers werkte met van Foreest zal wellicht een rol hebben gespeeld bij het gaan boeren op de Schansman.

Op de kadastrale kaart hierboven van 1832 van Ambt-Hardenberg vinden we net boven de Hessenweg met No 617 de katerstede Schansman, voorheen ook wel ‘de Schans’ genaamd. De katerstede had als huisnummer 25 in dorp Heemse en was eigendom van Jacob van Foreest en wordt ook genoemd in de boedelbeschrijving uit 1820: I. Onroerende goederen (tweede vervolg): 1. uit de katersteede het Schansmans, liggende te Heemse meergemeld ten noorden van en aan den zogenaamden Hessenweg achter den Rustenbergh voorschreeven, en bestaande a. in derzelver behuizinge nr. 25 ….

– Jennigjen Jagers de oudste dochter, trouwt in 1833, als ze 22 is, met Wolter Stegeman landbouwer in Heemse.
– Hendrika Jagers trouwt in 1842 met Pieter Hovenaar Rutering; hij was in 1885 de grondlegger van het Deventer Dagblad
– Dina Jagers trouwt in 1843 met Hendrik Bolks uit Heemse, hij woonde op erve Hesselink, zoon van Seine Bolks en Jennigjen Winkelink
– Willemina Jagers trouwt in 1852 met Gerrit Stegeman uit Heemse, hij was zoon van Jan Stegeman en Hendrikje Dunnewind, zijn ouders zijn later naar Michigan USA geëmigreerd.

ov Maria Sokken 07-12-1854 Heemse
ov Hendrikus Jagers 04-02-1855 Heemse

Waar Hendricus en Maria hun laatste levensjaren hebben gewoond is niet duidelijk. Ze zijn kort na elkaar overleden.
Jacob van Foreest is 28 maart 1854 overleden in Huize Heemse, aangevers waren Gerrit Vinke en Gerrit Jan Veltink, zij waren ook de aangevers bij het overlijden van Aleida op 05 december 1854 en van Hendricus op 04 februari 1855.
Ze woonden kennelijk nog onder huize Heemse. In 1855 is Huize Heemse verkocht en in 1868 afgebroken.

https://www.historischeprojecten.nl/geheugenvanhardenberg/shpedia/oude-huisplaatsen/oude-huisplaatsen-in-heemse-en-heemserveen/huize-heemse/

Terug naar het gezin van Jan Harm Ramaker en Aleida Jagers.

gezin van Jan Harm Ramaker en Aleida Jagers Ze krijgen 7 kinderen die allen in Heemse geboren zijn. De oudste zoon Hendrik Jan is maar vier jaar geworden. Daarna is er in 1844 nog een Hendrik Jan geboren , dat is onze voorvader en die lijn zullen we gaan volgen.

In 1865 is het gezin van Jan Harm Ramaker verhuisd naar de Hoogenweg. Het Baalderveld (de Volle Uren) was toen nog onontgonnen.

Vroeger heb ik verhalen gehoord over drie broers Ramaker die vanuit Duitsland waren gekomen, dat verhaal klopte niet, het waren drie broers uit het gezin van Jan Harm Ramaker. Drie takken Ramaker: Hendrikus trouwde met Jennigjen Snoeijink, zij zijn naar Wielen vertrokken en hun kinderen kregen de bijnaam .. van Snoeijinks Hendrieks.

Hendrik Jan trouwde met Berendina Blaauwkamp en bleef eerst wonen op de Hoogenweg, later in 1922 naar Baalderveld, op de Volle Uren, dat was onze tak.

Jan trouwde met Geertruida Meier en ging vanaf ca 1900 wonen aan de Olsmansdijk in Baalderveld.

Zwaantje is twee maal getrouwd geweest, eerst met Jan Herm Meppelink, kinderloos overleden, later met de weduwnaar Lambert Goris die 2 kinderen had.

Maria is ook twee keer getrouwd, eerst met Freek Zweers, ze kregen 1 dochter, later met de weduwnaar Freek Kosters, zij kregen 6 kinderen.

Hendrika is getrouwd haar zwager met Gerrit Meier, zij kregen 4 kinderen, waarvan 1 slechts een paar maanden oud is geworden en er 2 naar Duitsland en 1 naar Zuid Afrika zijn vertrokken.

Gezin van Hendrik Jan Ramaker en Berendina Blaauwkamp

gezin van Hendrik Jan Ramaker – Berendina Blaauwkamp
geboorte Hendrik Jan Ramaker 13-06-1844
geboorte Berendina Blaauwkamp 06-10-1849

Voor informatie over de Blaauwkamp zie https://www.schansen.nl/Blaauwkamp.html

huwelijk van Hendrik Jan Ramaker met Berendina Blaauwkamp 18-08-1870

Bruidegom:Hendrik Jan Ramaker Geboorteplaats:Hardenberg, Ambt Leeftijd:26 Beroep:Landbouwer
Vader bruidegom:Jan Herm Ramaker Beroep:Landbouwer Moeder bruidegom:Aleida Jagers Beroep:landbouwster
Bruid:Berendina Blaauwkamp Geboorteplaats:Hardenberg, Stad Leeftijd:20 Beroep:Dienstmeid
Vader bruid:Frederik Blaauwkamp Moeder bruid:Fennigien Rolleman Beroep:landbouwster
Gebeurtenis:Huwelijk Datum:donderdag 18 augustus 1870 Gebeurtenisplaats:Hardenberg, Stad
Documenttype:BS Huwelijk Aktenummer:7 Registratiedatum:18 augustus 1870 Akteplaats:Hardenberg, Stad

Het gezin van Hendrik Jan Ramaker – Berendina Blaauwkamp is gaan wonen  aan de Hoogenweg (Hardenberg, Stad), daar zijn hun kinderen geboren. De Ramakers beschikten daar later over drie huizen / boerderijen.

Ook mijn opa Frederik Ramaker is na zijn huwelijk met Aaltje Meijerink eerst aan de Hoogeweg gaan wonen, evenals Jan Harm en Frederikus.

In 1922 is de boerderij van R. Bakker in Baalderveld afgebrand en kwam de grond met de resten van de boerderij na de brand te koop. Frederik heeft deze boerderij met 16 ha grond gekocht, heeft het huis herbouwd (deels met de oude stenen) en is daar met zijn gezin en zijn ouders en de ongetrouwde broer Hendrik Jan gaan wonen.
Waarom de ouders meegegaan zijn naar Baalderveld en niet op het ouderlijk huis zijn blijven wonen blijft onduidelijk.
Berendina heeft er niet lang gewoond, zij is in 1923 overleden. Zij werd als één der eersten begraven op de nieuwe begraafplaats aan de Bruchterweg die in december 1922 in gebruik werd genomen.
In 1926 is Hendrik Jan overleden en eveneens aan de Bruchterweg begraven.
Er zijn geen grafstenen geplaatst en het is niet duidelijk waar zij begraven liggen.

Met het aanleggen van de begraafplaats zijn er een aantal familiegraven gekocht, dit tevens om de aanleg te bekostigen. Veel families liggen er dan ook bij elkaar.

In 1922 heeft kennelijk een boedelverdeling plaatsgevonden. De boerderij van Frederikus aan de Hoogenweg is verkocht en hij is met zijn gezin naar Bruchterveld gegaan, waar door het gezin en later één van de kinderen aan de Kuilenweg geboerd wordt. Jan Harm is op de ouderlijke boerderij aan de Hoogenweg blijven wonen. In 1955 is het oude huis afgebrand en is er een nieuwe boerderij gebouwd door hun zoon Hendrik Jan.

Mijn opa Frederik Ramaker heb ik niet gekend, hij is een paar maanden voor mijn geboorte overleden. Oma Aaltje Ramaker-Meijerink, opoe Baalderveld zoals wij altijd zeiden heeft een aantal jaren in hetzelfde huis I26 Baalderveld gewoond. Ook (oud)oom Hendrik Jan en de jongste toen nog ongetrouwde broer en zussen van mijn vader woonden onder hetzelfde dak.

gezin Frederik Ramaker en Aaltje Meijerink op de foto 1929 VLNR achter:
Hendrik Jan, Lucas, Gesina, Berendina, Egberdina, Frederika
voor: oom Hendrik Jan Ramaker, vader Frederik Ramaker, Egbert, Aaltje, moeder Aaltje Meijerink, Frederik jr

Opoe Ramaker-Meijerink heeft een paar maanden voor haar overlijden in 1969 op verzoek van haar zoon Freek, opgeschreven wat zij zich kon herinneren van haar familie. zie https://schansen.nl/Schriftje.html