Schansen

Schansen, de bijnaam van mijn voorouders van vaders kant.

Jan Harm Ramaker woonde van ca 1840 – 1865 op de katerstede het Schansmans in Heemse, bij de Hessenweg, aangegeven met nr 617 op de kaart van het kadaster van 1832.

De katerstede had als huisnummer 25 in dorp Heemse en was eigendom van Jacob van Foreest en wordt ook genoemd in de boedelbeschrijving uit 1820: I. Onroerende goederen (tweede vervolg): 1. uit de katersteede het Schansmans, liggende te Heemse meergemeld ten noorden van en aan den zogenaamden Hessenweg achter den Rustenbergh voorschreeven, en bestaande a. in derzelver behuizinge nr. 25 ….

Nr 617 de katerstede het Schansmans, liggende te Heemse meergemeld ten noorden van en aan den zogenaamden Hessenweg achter den Rustenbergh
detail van verkoopakte uit 1839

Op 05-05-1865 vertrekt het gezin naar C15 aan de Hoogenweg Hardenberg. De bijnaam Schansen gaat mee en blijft de jaren daarna met de tak Ramaker verbonden.

Hendrik Jan Ramaker trouwde met Berendina Blaauwkamp; hun kinderen werden Schansen .. genoemd, zo werd mijn opa Schansen Freek, en mijn vader Freek van SchansenFreek.