Baalderveld

Vanaf Hoogenweg zijn het gezin van Frederik en Aaltje Ramaker, en broer Hendrik Jan Ramaker met hun ouders Hendrik Jan en Berendina Ramaker vertrokken naar Baalderveld, naar B 1446. Ze kochten daar een boerderij, maar met een huis dat was afgebrand, waarvan alleen een berg stenen en een halve muur resten. Hier gaat een geschiedenis aan vooraf, dat eerst maar optekenen.

Willem Parmentier.

1906 acte 2813 inzet
1906 acte 2813 aanhef

Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van: Jan Albertus Berendsen notaris

1 Mevrouw Anna Charlotte van Riemsdijk weduwe van Johannes Hendrikus van Barneveld

2 Mevrouw Hermanna Slingenberg weduwe van Antony van Riemsdijk

3 de heer Gerrit Jacob Ernst Wilmers

4 de heer Willem de Ringh

5 de heer Gerrit Wiilem van Riemsdijk

6 de heer Jacobus Praal en mevrouw Gesiene Gertrude Koppelmann

7 de heer Runo Koppelmann

8 mej Petra Paulina Gilberta Koppelmann

9 de heer Bernhard Meijeringh en mevrouw Frederike Hermina Koppelmann

10 mevrouw Fanny Carolina Johanna Koppelman echtgenote van Karl Meijeringh

Kennelijk de verkoop na de scheiding van een erfenis, van diverse percelen en huizen, waaronder in Baalderveld:

1e veiling of inzet erfgenamen van Hermannes Lambertus Crull gewoond hebbende op de Venebrugge in Pruissen en aldaar overleden krachtens beide testamenten  ..

Opsomming van de desbetreffende percelen waaronder 20C heide en groengrond in de Volle Uren

1906 acte 2813: 20 C: Volle Uren sectie B 503 groot ongeveer 4 ha 26 are NW deel B 503 en 21C: 4 ha 26 are 90 ca middeldeel en 22C: 4 ha 32 are 30 ca ZO deel B 503 .. 23C: 80 are 20 ca

Wordt 20C tot en met 23C  ingezet door Hendrik Jan Grooters die vervolgens verklaard dat te hebben gedaan voor Willem Parmentier grondeigenaar te Naarden, die de koop ervan bevestigd en aanneemt.

1906 acte 2813 inzet: 20C tot en met 23C  ingezet door Hendrik Jan Grooters voor Hfl 3.810,00
1906 acte 2820 verklaart dat te hebben gedaan voor Willem Parmentier ..
1906 acte 2820: .. die de koop ervan bevestigd en aanneemt Hfl 3.810,00.
1906 acte 2820: Handtekening van Willem Parmentier onder de acte 2820 van 2 augustus 1906
1906 acte 2820 toewijzing
1906 acte 3322: Hypotheek acte van Willem Parmentier van 1 oct 1908
1906 acte 3322: de heer Willem Parmentier wonende te Baalderveld Stad Hardenberg ..
1906 acte 3322: Hier als zekerheid sectie B 503 en B 504 in het Baalderveld (en niet meer Volle Uren).
1906 acte 3322 .. aangekocht op publieke veiling 19 Juli en 2 Augustus 1906 ..
1906 acte 3322 getekend W Parmentier

In 1907 liet grondeigenaar Willem Parmentier te Haarlem (later wonend te Stad Hardenberg) een boerderij bouwen in ’t Baalderveld.

Kadastrale hulpkaart, april 1908 (sectie B-503).

In 1910 bijbouw en vereniging van percelen. 

Nieuwe sectie B-1446. Huis en bouwland in de Volle Uren.
1911 acte 4107 inzet verkoop
1911 inzet verkoop 4107 Sallands Volksblad 1 september 1911
Er waren nieuwe nummers door het kadaster uitgegeven ipv B 503 en B 504 is het B 1446

De openbare verkoop vond plaats in het hotel Baving in de Voorstraat te Hardenberg (aktenr. 4107). Het eerste veilingkavel betrof een huis met schuur en bouwland aan den weg “de Baalderscheiding”, uitmakende het middengedeelte van het kadastrale sectienummer B-1446.

Roelf Bakker

1911 acte 4107 perceel 1 huis met schuur middendeel van perceel B 1446, perceel 2 NW deel B 1446 en perceel 3 Oost naast 1 B 1446 ..
1911 acte 4107 inzet perceel 1 t/m 3 door Derk van Diepen ..
1912 acte 4295 transport
1912 acte 4295 transport van Willem Parmentier aan Roelf Bakker van ..
1912 acte 4295 Een huis met grond gelegen in de gemeente stad Hardenberg in het Baalderveld sectie B 1446 en B 429 samen 22ha 38 are 20 ca voor Hfl 17.000,00
1912 acte 4295 handtekening Roelf Bakker

NB Willem Parmentier was niet aanwezig maar ’thans op reis naar Noord Amerika’. Hij voer mee op de Titanic die in de nacht van 14 op 15 april 1912 op een ijsberg voer en is vergaan.

1912 acte 4295 De volmacht.
1912 acte 4307 Hypotheek voor Roelf Bakker ..
1912 acte 4307 hypotheek Roelf Bakker
1912 acte 4307 hypotheek Roelf Bakker
1912 acte 4307 hypotheek Roelf Bakker Kapitaal van hfl 11.000,00 tegen zekerheid op B 429 en B 1446
1912 acte 4307 handtekening Roelf Bakker
1914 acte 144 En in feb 1914 Waar nog geen details van te vinden zijn.

Salland’s Volksblad, 10 maart 1922:
Woensdagmorgen omstreeks 8 uur brandde het Groninger boerenhuis, bewoond en toebehoorende aan R. Bakker in het Baalderveld, tot den grond toe af. Het vee kon nog gered worden, een kalf kwam echter in de vlammen om. De inboedel kon slechts gedeeltelijk worden gered.

Salland’s Volksblad, 10 maart 1922:
1922 acte 2035 transport verkoop, eigendom naar de gebroeders Frederik Ramaker en Hendrik Jan Ramaker HJzn.
1922 acte 2035 heden 21 maart 1922 .. Roelf Bakker
1922 acte 2035 Een perceel bouw- en grasland ter grootte van ongeveer 6 ha 53 are en 70 ca gedeelte van B 429 voor Hfl 5.500,00
1922 acte 2035 Een perceel grasland ter grootte van ongeveer 2 ha 21 are en 10 ca gedeelte van sectie B 429 voor Hfl 2.362,50
1922 acte 2035 Sectie B 1446 groot 13 ha 63 are en 40 ca voor Hfl 12.375,00.
1922 acte 2035 handtekeningen

Frederik Ramaker

In 1922 verleende het gemeentebestuur van Stad Hardenberg vergunning aan de gebroeders Ramaker voor de bouw van een nieuwe landbouwerswoning in ’t Baalderveld.

1922 Sectie B-1446. Huis, schuren, bouw- en weiland.

Frederik Ramaker overleed op 6 augustus 1947 te Zwolle. Via successie ging het eigendom over op Aaltje Meijerink, weduwe van Frederik Ramaker te Baalderveld C-71. In 1948 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor gedeeltelijke verbouw. Het voorhuis werd gesplitst in een dubbele woning. Het gezin van Aaltje Ramaker-Meijerink met de nog thuiswonende kinderen Frederika Ramaker, Egbert Ramaker en Aaltje Ramaker en van de ongetrouwde Hendrik Jan HJzn in de ene helft (met de stal en opslag in het achterhuis) en het gezin van zoon Frederik gehuwd op 8 april 1946 met Alberdina Scheffer in de ander helft (met stal en opslag in de schuur).

gezin van Frederik Ramaker en Aaltje Meijerink, de jongste kinderen, Egbert en Aaltje zijn geboren in Baalderveld.

In 1950 wijzigde het adres van Baalderveld C-71 in Radewijk I-26 en I-26a.

ca 1950 Baalderveld I-26, met zicht op de zijde van opoe Ramaker, ze staat bij de zijdeur, de zandweg werd later de Boterdijk en vandaag de dag Heideweg. De grote schuur is de stal van Freek Ramaker, nog net zichtbaar achter de grote deuren.

In 1955 boedelscheiding, eigendom van weduwe Aaltje Ramaker-Meijerink, zij overleed op 22 augustus 1969, op 85-jarige leeftijd.

1955 juli B 1762

In 1961 is er naast de bestaande boerderij een nieuw huis gebouwd door Frederik Ramaker op perceel B 1761. In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling Hardenberg-Oost.

Nieuwe sectie B-1762. Huis, schuren, bouw- en weiland in de Volle Uren. Eigendom van landbouwer Egbert Ramaker en echtgenote Grietje Zweers te Radewijk I-26.

Per 11 november 1971 wijzigde het adres Radewijk I-26 in Boterdijk 5.

In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling Hardenberg-Oost. Nieuwe sectie Z-593. Drie huizen, schuren en cultuurgrond aan de Boterdijk 1, 3 en 5. Eigendom van landbouwer Egbert Ramaker en Grietje Zweers. In 1981 splitsing. Nieuwe sectie Z-1026. Drie huizen, schuren, erf en cultuurgrond aan de Boterdijk.

Nieuwe sectie Z-1283. Drie huizen, schuren, erf en grasland aan de Boterdijk 1, 3 en 5.

1981 nieuwe sectie Z-1283. Drie huizen, schuren, erf en grasland aan de Boterdijk 1, 3 en 5.

Anno 1984 sectie Z-1640

Het gezin van Frederik Ramaker en Alberdina Scheffer heeft bij de ruilverkaveling de boerderij I 34 Baalderveld sectie B 1964 (aan de Volle Urenweg 5) toegewezen gekregen, eerder bewoond door Gerrit Jan Kuijer en daarna door Egbert Snoeijink.

Freek Ramaker mei 2023