Naslag

Foto gezin Ramaker 1929

op de foto 1929 VLNR achter: Hendrik Jan, Lucas, Gesina, Berendina, Egberdina, Frederika
voor: oom Hendrik Jan Ramaker, vader Frederik Ramaker, Egbert, Aaltje, moeder Aaltje Meijerink, Frederik jr.
De boerderij van het gezin van Frederik Ramaker en Aaltje Meijerink ca 1950

Link naar Beeldbank.cultureelerfgoed.nl met de oudste kadaster gegevens Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Stad Hardenberg, Overijssel, sectie B, blad 01 (MIN04024B01)

https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a750f76c-94d7-11e5-99a3-3fff588c4750/media/21fca0b3-0ade-c727-a552-f7151946034c?mode=detail&view=horizontal&q=min04024B*&rows=1&page=1&sort=order_s_documentvolgorde%20asc

Beeldbank Stad Hardenberg Sectie B minuutplan
Beeldbank Stad Hardenberg Sectie B OAT
1932 Hoogenweg en de Volle Uren
1950 Hoogenweg en de Volle Uren
2022 huidige ‘Volle Uren’ en Hoogenweg
2023 Hoogenweg en de Volle Uren met daarin locaties van de Schansens

A: 1865, heide B 227-234, hier begon in 1865 voor het gezin van Harm Jan Ramaker en Aleida Jagers hun avontuur in de Volle Uren.

B: 1873, heide B-783, de eerste boerderij van Jan Ramaker, 1902 B-1110, 1906 Jan Harm Ramaker B-1418, 1935 B-1585, C-15 Hoogenweg 22, https://historischeprojecten.nl/geheugenvanhardenberg/oude-huisplaatsen/huisplaatsen-te-hoogenweg/hoogenweg-22/

C: 1906 B-1154, nieuw huis voor Jan Ramaker en Geertruida Meijer, 1912 boedelscheiding overgenomen door hun zoon Albert Ramaker en Gesina Meijerink, , Olsmansdijk 3

D: 1863 B 241, Jan Blaauwkamp koopt perceel heide. 1871 B 725, 1882 Zwaantje Blaauwkamp met Jan Hendrik Hankamp, 1885 Albert Strieper, 1898 Hendrik Jan Ramaker, 1922 Fredrikus Ramaker, C-17 later Hoogenweg 26. zie ook https://historischeprojecten.nl/geheugenvanhardenberg/oude-huisplaatsen/huisplaatsen-te-hoogenweg/hoogenweg-26/

E: 1922 B-1446, boerderij gezin Frederik Ramaker en Aaltje Meijerink en ongetrouwde Hendrik Jan HJzn, , B-1762, 1950 wijzigde het adres Baalderveld C-71 in Radewijk I-26, 1971 wijzigde het adres Radewijk I-26 in Boterdijk 5,

F: 1962 B 1761, nieuwe boerderij van Frederik Ramaker en Alberdina Scheffer, I-26a

G: 1968 B-1444, na ruilverkaveling, naar I-34 Frederik Ramaker en Alberdina Scheffer, Volle Urenweg 5

klad overzicht kadasternummers Hoogenweg met verwijzing documenten en jaartal

Oppervlakte https://wiki.hisgis.nl/wiki/OAT

Een oppervlakte in het kadaster werd geregistreerd in metrieke vierkante meter. Omdat sommige oppervlakten wel erg groot werden, en daarmee een getal met erg veel decimalen zou bekomen worden, werd de oppervlakte opgedeeld in 3 kolommen. Deze functioneerden als een soort hondertal-scheidings-teken.

Formeel werden deze oppervlakten gelijk gesteld met de eertijds gebruikte oppervlakten van bunders, roeden en ellen;

  • 1 m2 werd gelijk gesteld aan 1 el
  • 100 m2 werd gelijk gesteld aan 1 roede
  • 10.000 m2 werd gelijk gesteld aan 1 mud

Dit betekent dat een oppervlakte verdeeld over drie kolommen (b – r – e) gelezen kan worden als decimale vierkante meters, door de hoeveelheid ellen als vierkante meter te zien, daarbij het hondervoud van de hoeveelheid roeden op te tellen, alsook de hoeveelheid mudden vermenigvuldigd met 10.000.